Rachunek Sumienia

Drodzy Parafianie!

Misje Święte, które rozpoczynamy w naszej parafii są doskonała okazją do pogłębienia życia duchowego. Do odnalezienia bliskości Boga i odnowienia relacji z Nim.

Na drodze poznania Boga poważną przeszkodę stanowi grzech. Doświadczamy jednak miłosierdzia Bożego podczas spowiedzi. Jest ona lekarstwem na nasze bolączki i duchowe zagubienie. Od poniedziałku 11.09. do soboty 16.09. chcemy zaproponować możliwość spokojnego skorzystania ze spowiedzi. Od 20:00 do 21:00 podczas codziennej Adoracji Chrystusa w konfesjonałach będzie czekało przynajmniej 2 spowiedników. Każdy z nich ze świadomością, że osoba przychodząca do spowiedzi może potrzebować znaczenie więcej czasu, niż ma to miejsce np. podczas spowiedzi w trakcie Mszy św. 

Wiele osób pyta nas, duszpasterzy, o możliwość odbycia spowiedzi generalnej, z całego życia. W czasie Misji zachęcamy do skorzystanie z tej możliwości właśnie wieczorem. Czym jest taka spowiedź? Nie jest powtarzaniem grzechów, które zostały już wyznane i odpuszczone. Jest natomiast sięgnięciem dojrzałego człowieka do historii swojego życia i nowym spojrzeniem na to, co się w nim dokonało, niekiedy nawet dziesiątki lat temu. W trakcie takiej spowiedzi wielu ludzi zauważa grzechy, które przez lata im umykały. Widzi swoje niewłaściwe postępowanie z perspektywy bogatego, żywicowego doświadczenia. Staje przed dobrym Bogiem z tym wszystkim, co zniewala, by doświadczyć Jego miłości i pomocy. Zachęcamy do skorzystanie z możliwości odbycia spowiedzi generalnej podczas Misji świętych! Rozpoczynając ją trzeba jedynie zaznaczyć, że jest to właśnie taka spowiedź.

By lepiej się do niej przygotować zachęcamy do obejrzenia na serwisie YouTube filmu „Spowiedź generalna” (trwa on 38 minut i 15 sekund). Sugerujemy również skorzystanie z serwisu dobraspowiedz.pl i znalezienia na nim właściwego rachunku sumienia. Poniżej zamieszczamy przygotowany w oparciu o Dekalog w naszej parafii.

Wasi duszpasterze

Przykazanie I: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Jaki jest twój stosunek do Boga? Na którym miejscu jest On w Twoim życiu? Jak podchodzisz do następujących kwestii: wygody, pieniędzy, dóbr materialnych, idei i światopoglądów, innych osób, kariery, seksualności, przyjemności, alkoholu, traktowania twoich opinii i ocen, mediów, autorytetów, celebrytów, urody, zdrowia, ekologii, wróżbiarstwa, zabobonów, przesądów, magii, amuletów, kultów pogańskich? Czy któraś z tych rzeczywistości nie stałą się twoim bożkiem? Czy nie przysłania Boga Prawdziwego? Ile czasu poświęcasz Bogu? Czy Go znasz? Czy uznajesz Jego autorytet w stosunku do twojego życia i moralności? Czy uznajesz, że to On jest jej dawcą? Czy zdarzało ci się wstydzić wiary w Boga? Czy poszerzasz swoją wiedzę religijną? Czy czytasz Pismo Święte?

Przykazanie II: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Czy używałeś imienia Boga w żartach, w połączeniu z wulgaryzmami lub jako przerywnika swoich wypowiedzi? Czy osoby Boskie są bohaterami memów które oglądasz lub rozsyłasz? Czy wzywasz imienia Boga aby Mu bluźnić, przeklinać Go lub przeklinać innych? Czy dopuszczasz się krzywoprzysięstwa? Czy wstydzisz się Boga i wiary, znaku krzyża, modlitwy przy innych osobach? Czy przyznajesz się do bycie osobą wierzącą jedynie w gronie, które to akceptuje? Czy dajesz innym zły przykład? Czy jesteś powodem zgorszenia? Czy ukrywasz swoją tożsamość religijną? Czy manipulujesz religią i jej zasadami? Czy zachowujesz się jak uczeń Chrystusa? Czy twój system wartości jest zgodny z nauką Chrystusa? Czy nie negujesz zasad płynących z Ewangelii?

Przykazanie III: Pamiętaj, abyś dni święte święcił.

Czy niedziela jest dla Ciebie dniem świątecznym? Czy oddajesz wówczas szczególną chwałę Bogu? Czy regularnie uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii? Czy nie spóźniasz się na nią? Czy przygotowujesz się do Mszy św. np. poprzez przeczytanie w domu niedzielnej Ewangelii? Czy starasz się zrozumieć to, co słyszysz? Czy aktywnie uczestniczysz we Mszy św.? Czy twój ubiór jest wówczas świąteczny? Czy w niedzielę spędzasz więcej czasu z rodziną? Czy spożywacie wspólny posiłek? Czy okazujesz najbliższym miłość, wsparcie i pomoc? Czy pamiętasz w niedzielę o swoich krewnych? Czy starasz się ich odwiedzić lub do nich zadzwonić? Czy pamiętasz wówczas o modlitwie za twoich zmarłych?

Przykazanie IV: Czcij ojca swego i matkę swoją.

Czy kochasz Boga? Czy starasz się Go poznawać? Czy Bóg zajmuje w Twoim życiu właściwe miejsce? Czy kochasz rodziców? Czy masz dla nich czas? Czy pomagasz im? Czy modlisz się za nich? Czy masz dla nich wyrozumiałość? Czy starasz się przebaczyć im doznane krzywdy? Czy kochasz swoje dzieci? Czy budujesz w nich poczucie własnej wartości? Czy dajesz im dobry przykład? Czy wspierasz je? Czy masz dla nich czas? Czy potrafisz ich słuchać? Czy nie traktujesz ich w sposób niepoważny? Czy pochylasz się nad ich problemami i rozterkami? Czy modlisz się za nie? Jakich wartości uczysz własne dzieci ? Czy jesteś dla niech przykładem zdrowej wiary? Czy dajesz dzieciom przykład szczęśliwego małżeństwa? Czy uczysz je dojrzałych relacji damsko-męskich? Czy jesteś dla nich wzorem mądrego życia, dialogu, rozwiązywania konfliktów, przebaczenia? Czy dzieci mają w Tobie przykład i oparcie w sprawach budowanie relacji, odpowiedzialności, miłości, zarządzania pieniędzmi, kultury osobistej, relacji społecznych, bycia katolikami?

Przykazanie V: Nie zabijaj.

Czy pozbawiłeś kogoś życia, okaleczyłeś, zadałeś ból fizyczny? Czy znęcasz się nad kimś psychicznie, emocjonalnie, ekonomicznie? Czy upokarzasz ludzi? Czu swoim językiem odbierasz innym dobre imię? Czy zalecasz przemoc, pochwalasz ją, nie reagujesz kiedy jest stosowana? Czy niszczysz przyrodę? Czy znęcasz się nad zwierzętami? Czy popierasz protesty zwolenników aborcji? Czy ją pochwalasz, zachęcasz do niej, usprawiedliwiasz ją, wspierasz w jakikolwiek sposób w jej dokonaniu? Czy stosujesz środki wczesnoporonne? Czy pomagasz potrzebującym? Czy pomagasz ubogim, samotnych, chorym, starszym, matkom samotnie wychowującym dzieci? Czy wspierasz działania edukacyjne związane z obroną życia? Czy wspierasz organizacje świadczące pomoc charytatywną?

Przykazanie VI: Nie cudzołóż.

Czy dopuszczasz się współżycia lub innego rodzaju zachowań erotycznych przed małżeństwem? Czy dopuszczasz się zdrady? Czy popełniasz zachowania auto erotyczne? Czy korzystasz z pornografii? Czy zachęcasz kogoś do korzystania z pornografii? Czy korzystasz z prostytucji? Czy korzystasz z czatów czy forów internetowych o charakterze erotycznym? Czy korzystasz z sekstingu? Czy Twój ubiór jest prowokujący i wyzywający? Czy stosujesz antykoncepcję? Czy pochwalasz rozwiązły styl życia? Czy w młodości dopuszczałeś się zabaw o charakterze erotycznym? Czy zdarzały się grzechy erotyczne przeciwko naturze? Czy jesteś sprawcą przestępstw o charakterze seksualnym? Czy wiedząc o takim przestępstwie doprowadziłeś do ujawnienia jego sprawcy? Czy w sprawach intymnych kierujesz się dobrem współmałżonka? Czy skupiasz się podczas zbliżenia jedynie własnych doznaniach? Czy w sferze intymnej stać cię na wrażliwość i wstrzemięźliwość z racji na sytuację męża/żony? Czy nie wykorzystujesz własnego współmałżonka w kwestiach intymnych? Czy rozmawiasz ze swoimi dziećmi o seksualności? Czy ignorujesz ich problemy w tej materii? Czy przestrzegasz je przed złym wykorzystaniem seksualności lub chronisz je przed kontaktem z pornografią?

Przykazanie VII: Nie kradnij.

Czy zdarzyła Ci się kradzież? Czy płacisz należne daniny na rzecz państwa? Czy opłacasz usługi, z których korzystasz (bilety komunikacji, abonamenty itp.)? Czy zwracasz skradzione przedmioty? Czy zwracasz pożyczone rzeczy w umówionym terminie? Czy rekompensujesz straty, jakie ktoś poniósł ze względu na przetrzymywanie przez ciebie pożyczonych rzeczy lub pieniędzy? Czy lekceważysz długi jakie na tobie ciążą? Czy korzystasz z legalnego oprogramowania? Czy korzystasz z legalnych serwisów z filmami i serialami? Czy ściągasz z internetu nielegalne treści? Czy należycie wynagradzasz swoich pracowników lub osoby, z których usług korzystasz? Czy wypłacasz wynagrodzenie w ustalonym terminie? Czy sumiennie wykonujesz zadania, za które pobierasz wynagrodzenie? Czy właściwie dzielisz ze współpracownikami obowiązki, za które pobieracie wynagrodzenie? Czy uczciwie określasz stawki, jakie pobierasz lub wypłacasz za pracę czy usługi? Czy nie nadużywasz swojej pozycji na rynku jako pracownik lub pracodawca? Czy wspomagasz potrzebujących, krewnych, organizacje dobroczynne? Czy masz świadomość, na co organizacje dobroczynne wydają otrzymane od ciebie środki? Czy Twój stosunek do dóbr materialnych pozostaje właściwy? Czy nie doświadczasz zniewolenia pieniędzmi lub materializmem? Czy nie cenisz sobie bardziej dóbr materialnych od relacji z ludźmi? Czy twoje dobra materialne służą ludziom i miłości?

Przykazanie VIII: Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu.

Czy zawsze mówisz prawdę? Czy mówisz całą prawdę? Czy naginasz fakty na swoje potrzeby? Czy ulegasz mitomanii i bajkopisarstwu? Czy przekazujesz niesprawdzone informacje? Czy masz pewność co do słów, jakie wypowiadasz? Czy celowo wprowadzasz innych w błąd? Czy bierzesz odpowiedzialność za własne słowa? Czy fałszywie przypisujesz innym kłamstwa lub złe intencje? Czy wypowiadasz swoje słowa licząc się z drugim człowiekiem? Czy starasz się naprawiać złe konsekwencje twoich słów? Czy świadomie odrzucasz prawdę wybierając tkwienie w błędzie? Czy lekceważysz kłamstwo? Czy posługujesz się kłamstwem dla własnych korzyści? Czy akceptujesz nieuczciwe słowa i zachowania? Czy nie powielasz fakenewsów  lub informacji deepfake? Czy masz świadomość, jakie treści zamieszczasz w swoich mediach społecznościowych? Czy powodują one zamęt?

Przykazanie IX: Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Czy ulegasz pożądliwym spojrzeniom i myślom? Co robisz, kiedy pojawiają się samoistnie? Czy starasz się je odrzucać od siebie? Czy ich poszukujesz? Czy je bagatelizujesz? Czy złe impulsy wewnętrzne popychają cię do prawdziwych działań? Czy świadomie dobierasz treści, które przyswajasz? Czy dopuszczasz do siebie szkodliwe treści? Czy podajesz innym tego typu treści? Czy troszczysz się o swoją dojrzałość psychoseksualną? Czy pracujesz nad swoimi zranieniami w tym zakresie? Czy prowokujesz innych swoją cielesnością? Czy twój ubiór jest wyzywający? Czy Twoje zachowania i gesty są dwuznaczne? Czy korzystasz z internetu w sposób, który rozbudza zmysłowość? Czy zamieszczasz w nim nieodpowiednich treści? Czy ich poszukujesz? Czy korzystasz z czatów erotycznych i innych tego typu przestrzeni mediów? Czy przeglądasz i zamieszczasz ogłoszenia erotyczne?

Przykazanie X: Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Czy dostrzegasz w sobie nieuporządkowane pragnienia? Jakich rzeczy pożądasz? Czy są one dobre? Czy są ci potrzebne? Czy świat Twoich pragnień odciąga cię od prawdziwego życia? Czy pragniesz rzeczy złych? Czy oceniasz siebie gorzej z racji na braki, których doświadczasz? Czy oceniasz lepiej ludzi, którzy mają więcej? Czy rzeczy materialne stoją w twoim życiu na odpowiednim miejscu? Czy złe pragnienia zatruwają twoje serce? Czy Twoje pragnienia przeradzają się w zazdrość lub zawiść? Czy twoje dążenia w sprawach materialnych są właściwe? Czy przynoszą uszczerbek innym? Czy twoja rodzina cierpi ze względu na twoje dążenia? Czy wyzyskujesz innych ekonomicznie? Czy wartościujesz ludzi według ich statusu ekonomicznego? Czy dokonujesz niepotrzebnych zakupów? Czy marnujesz żywność? Czy się objadasz? Czy potrafisz zachować, w rożnych wymiarach życia, umiarkowanie?