Bierzmowanie dorosłych

Osoby dorosłe (powyżej 20 lat) mogą przyjąć sakrament bierzmowania w naszej świątyni w każdy piątek po Mszy o godz. 18:00.

Aby zostać dopuszczonym do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, należy wcześniej zostać przygotowanym przez duszpasterza ze swojej parafii zamieszkania i zgłosić się do zakrystii katedralnej w piątek o godz. 17:30, z dwoma egzemplarzami zaświadczenia dopuszczającego do przyjęcia sakramentu (wzór), a także być w stanie łaski uświęcającej (spowiedź w katedrze od 17:30). Sakrament jest udzielany po zakończonej Mszy świętej, w czasie której modlimy się za mających przyjąć trzeci z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się we wrześniu i Wielkim Poście w środy o godz. 19:00 (10 spotkań). Więcej informacji w kancelarii parafialnej.