Życzenia Wielkanocne AD. 2024

Wesołego Alleluja!
Obraz w elbląskiej katedrze (fot. M. Jaworski)


Drodzy Parafianie, apostoł Paweł w swoim nauczaniu stanowczo podkreśla znaczenie Zmartwychwstania Jezusa. W liście do Koryntian (1 Kor 15, 14-17) pisze: “A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.” Ale dlaczego tak mocno akcentuje to wydarzenie?

Zmartwychwstanie Jezusa ma uniwersalne znaczenie. To akt, w którym Jezus pokonał śmierć, największego wroga życia. Każdy człowiek został powołany do życia i pragnie żyć. W zmartwychwstaniu Jezus pojednał ziemię z Niebem, przekraczając istniejącą przepaść między tymi rzeczywistościami. To On, jako Wcielony Syn Boży, dokonał tego dzieła, oddając swoje życie w ofierze za nas. W rezurekcji wstępuje do Nieba, otwierając jego Wrota. Jako pierwszy “Ziemianin” wkracza w nową rzeczywistość, będącą celem powołania każdego człowieka.

Zmartwychwstanie Jezusa stanowi fundament chrześcijaństwa. To wydarzenie nie tylko potwierdza Jego Bóstwo i mesjańskie posłannictwo, ale także staje się osnową trwania i działania Kościoła. Jezus wypełnił obietnice mesjańskie nie tylko dla tamtych czasów, ale również dla przyszłych pokoleń. Jego zmartwychwstanie jest kluczem do zbawienia, a wiara w niego otwiera drogę do życia wiecznego.

Wasi Duszpasterze.