Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstały Chrystus ukazujący się św. Marii Magdalenie jako ogrodnik – obraz z ołtarza w elbląskiej katedrze
(fot. M. Jaworski)

Ze śmierci – życie

Drugi raz przeżywamy Wielkanoc w sposób, który jest nietypowy, nie taki, jakiego byśmy chcieli. Swoimi myślami biegniemy jednak ku przeszłości. Ku tym pokoleniom naszych Rodaków, którzy przeżywali Zmartwychwstanie Pańskie w czasach niełatwych: stanu wojennego, II wojny światowej, w okresie rozbiorów. I myślimy sobie: oni również byli przygnieceni niebotycznym ciężarem zła, jakie na nich spadło. W czasach zgrozy większej, niż obecna, odnajdywali jednak Chrystusa

On przyszedł pokonać szatana i zniszczyć zatruty owoc jego buntu. Zmartwychwstanie Pańskie to dzień zwycięstwa Boga nad złem, życia nad śmiercią, nadziei nad niepokojem.

Stąd patrzymy również ku przyszłości. I życzymy Wam, drodzy Parafianie i Goście, doświadczenia tej duchowej prawdy i głębi Wielkiej Nocy. Niech Żyjący Chrystus obdarzy Was pokojem, umocni w dobru, da siłę potrzebną, by prawdziwie kochać w niełatwych czasach. Niech pusty grób Zbawiciela przemówi do Was zadziwieniem, radością i rozbudzi pragnienie nowego życia w Chrystusie.

Wasi duszpasterze