Intencje Mszy świętych (9-15.11.2020)

Poniedziałek 9.11.2020
J 2,13-22
07:00Śp. Felicja Kaniecka – 1 m-c po śmierci
07:00Śp. Henryk Sokalski, dziadkowie z obojga stron i zmarli z rodzin Sokalskich i Sulczenników
08:30Śp. Maria Róg – 9 gr.
08:30W Intencji Panu Bogu wiadomej
18:00Śp. Danuta Dolega i zmarli z rodzin Liszewskich i Rutkowskich
18:00Śp. Janusz Gąsowski – 9 gr.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Wtorek 10.11.2020
Łk 17,7-10
07:00Śp. Kazimiera Kasprzak – 30 dzień po śmierci
07:00Śp. Jan Kosecki – 30 dzień po śmierci
08:30Śp. Maria Róg – 10 gr.
08:30W intencji Panu Bogu wiadomej
18:00Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., siłę i moc w wypełnianiu woli Bożej rodzinie Damiana i Magdaleny
18:00Śp. Janusz Gąsowski – 10 gr.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Środa 11.11.2020
Łk 12,39-48
07:00Dziękczynna za 68. l. życia Alicji i Izabeli, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Maryi na dalsze lata życia
07:00Śp. Janusz Gąsowski – 11 gr.
08:30Śp. Maria Róg – 11 gr.
08:30Śp. Stanisław Hazuka
08:30O Boże bł., opiekę Maryi i Świętych Patronów dla Magdaleny, Tomasza i Jacka z rodzinami
11:00Msza Święta za Ojczyznę
18:00Śp. Marianna i Bronisław Macutkiewiczowie, Marianna Pawłowska
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 12.11.2020
Łk 17,20-25  
07:00Śp. Maria Róg – 12 gr.
07:00Śp. zmarli z Rodziny
08:30W intencji Panu Bogu wiadomej
08:30O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Artura
18:00Śp. Helena Franczak, Czesław Franczak oraz rodzice z obojga stron
18:00Śp. Janusz Gąsowski  – 12 gr.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
20:00Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21:00
Piątek 13.11.2020
Łk17, 26-37
07:00Śp. Maria Róg – 13 gr.
08:30Śp. Czesława Urbańska, Krzysztof Sinica, Rozalia, Stanisław, Władysław  Urbańscy, Anna i Jan Graczykowie, dusze w czyśćcowe
18:00Śp. Teresa Pawłowska, Zenon Pawłowski, Tadeusz Chumunkowski
18:00Śp. Janusz Gąsowski – 13 gr.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Sobota 14.11.2020
Łk 18, 1-8
07:00Śp. Maria Róg – 14 gr.
07:00Śp. Janusz Gąsowski – 14 gr.
08:30Śp. Fabian Ciepołowski, Janina Ciepołowska, zmarli z rodziny
18:00Śp. Waldemar Łukaszenko, Mieczysława Juśko, rodzice i siostry z obojga stron, zmarli z rodziny
18:00Śp. Mikołaj Piotrowski, Krystyna i Jan Piotrowscy
18:00Msza  zbiorowa za zmarłych
Niedziela 15.11.2020
Mt 25, 14-30
07:00Śp. Zbigniew Gerej, rodzice z obojga stron
08:30Śp. Maria Róg – 15 gr.
08:30Śp. Paweł Templin i zmarli z rodzin Templinów, Parzonków, Pawłowskich i Niedzielów
08:30Śp. Konrad Sabiniarz, Gertruda Sabiniarz, Jadwiga i Mieczysław Żerdzińscy
10:00Śp. Gertruda Bober, Teofil Bober, Irena Lenartowicz
10:00Śp. Zygmunt Dłubakowski, Alina Dłubakowska, zmarli z rodzin
10:00Śp. Janusz Gąsowski – 15 gr.
11:30Śp. Jan Kornelski, rodzice z obojga stron
11:30Śp. Jan Reda, Stanisława Reda, zmarli z rodzin z obojga stron
13:00Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Maria, Ryszard Janowicze, Helena i Alojzy Malinowscy
18:00Msza zbiorowa za zmarłych