Intencje Mszy świętych (7-13.09.2020)

Poniedziałek
07.09.2020
Łk 6,6-11
07:00Za poległych w Powstaniu Warszawskim
07:00Śp. Konstanty i Alina Wrzesińscy, zmarli z rodzin z obojga stron
08:30Śp. Stanisław Hazuka – 7 gr.
08:30Śp. Grzegorz Osłowski – 7 gr.
18:00Śp. Barbara Woźna
18:00Śp. Franciszek i Helena Miter, Józef i Maria Słuszniak, Marian, Irena i Marek Michalscy
18:00Śp. Andrzej Jesionka
Wtorek
08.09.2020
Mt 1,1-16. 18-23
07:00Dziękczynna z okazji urodzin Elżbiety, z prośbą o Boże bł. i opiekę Maryi dla Jubilatki i Jej rodziny
07:00Śp. Grzegorz Osłowski – 8 gr.
08:30Śp. Stanisław Hazuka – 8 gr.
08:30Paulina, Antoni i Feliks Dakszewicz, Wiktoria, Jan i Stanisław Taraszkiewicz, Zuzanna i Stanisław Stankiewicz Maria i Kazimierz Dąbrowscy
18:00Śp. Leon Raczkowski, Zofia Raczkowska, Ligia i Józef Trąbscy, zmarli z rodzin
18:00Śp. Jadwiga Lewandowska, Józef Lewandowski, dziadkowie obojga stron
18:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa
09.09.2020
Łk 6,20-26
07:00Śp. Grzegorz Osłowski – 9 gr.
08:30Śp. Stanisław Hazuka – 9 gr.
08:30Śp. Irena i Bronisław Pietkiewicz, Danuta i rodzice z obojga stron
18:00Śp. ks. bp Andrzej Śliwiński
18:00Śp. Alfred Sokołowski, Maria i Józef Sokołowscy, Rozalia i Henryk Natkaniec
18:00Śp. Andrzej Granacki
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek
10.09.2020
Łk 6,27-38
07:00O Boże bł. dla członków Służby Liturgicznej oraz ich rodzin
08:30Śp. Józef Kozłowski – intencja od Żywego Różańca
08:30Śp. Grzegorz Osłowski – 10 gr.
18:00Śp. Krystyna Mika, Tadeusz i Rafał Mika, Irena i Ludwik Orłowscy
18:00O Boże bł., opiekę Maryi, potrzebne łaski, światło Ducha Św. i zdrowie dla Ks. Piotra Chmury – int. z okazji urodzin od wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
18:00Śp. Stanisław Hazuka – 10 gr.
18:00Śp. Genowefa i Czesław Prus
20:00Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21:00
Piątek
11.09.2020
Łk 6, 39-42
07:00Śp. Krystyna Florek – 30 dzień po śmierci
08:30Śp. Grzegorz Osłowski – 11 gr.
18:00Śp. Seweryn, Krystyna, Antonina, Kazimierz, Alina, Marian Kwapiszewscy, Kamil Balkiewicz
18:00Śp. Stanisław Hazuka – 11 gr.
18:00O Boże Bł. i opiekę Maryi dla Barbary i Sławomira z okazji zawarcia związku małżeńskiego
Sobota
12.09.2020
Łk 6, 43-49
07:00Śp. Patryk, Weronika i Jan Dziekan
08:30Śp. Stanisław Hazuka – 12 gr.
08:30Śp. Halina Alboszta – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Grzegorz Osłowski – 12 gr.
18:00Śp. Ewa Kowalska – intencja od sąsiadów z ul. Szańcowej
18:00Błagalna o szczęśliwy przebieg operacji i światło Ducha Św. dla lekarzy oraz opiekę Maryi dla Lucyny
Niedziela
13.09.2020
Mt 18, 21-35
07:00Śp. Jerzy Kołodziejek, Stanisława Kołodziejek
08:30Śp. Bogusław Stolarski, Danuta, Monika, Józef, Mirosław, rodzice i rodzeństwo z obu stron
08:30Tadeusz Opałka
08:30Śp. Teofil, Zygmunt, Kazimiera i Teresa Kożuchowscy
10:00Śp. Teresa Bunda
10:00Dziękczynna za 83. l. życia Mieczysławy Dudek, z prośbą o zdrowie i Boże bł. na dalsze lata życia Jubilatki i jej rodziny
10:00Śp. Grzegorz Osłowski – 13 gr.
11:30Śp. Stanisław Hazuka – 13 gr.
11:30Śp. Andrzej, Zygmunt i zmarli z rodziny Ruczyńskich
11:30Śp. Anna Wojtaś
13:00Msza Święta chrzcielna
18”00Śp. Leon Skrzypczyk, rodzice z obojga stron
18:00Śp. Jerzy Kołodziejek, Stanisława Kołodziejek