Intencje Mszy świętych (5-11.10.2020)

Poniedziałek 05.10.2020
Łk 10,25-37
07:00Za wstawiennictwem św. Franciszka o Boże bł. i rozwój duchowy oraz liczebny dla sióstr św. Józefa
07:00O powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
08:30Śp. Kazimiera Hartman – 5 gr.
08:30Śp. Henryk Pietrowicz, wszyscy członkowie Jego rodziny, zmarli z rodziny Rutkowskich
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 5 gr.
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 5 gr.
18:00Śp. Antoni Pogorzelski i zmarli z rodziny
Wtorek 06.10.2020
Łk 10,38-42
07:00Za zmarłych z rodzin Franciszkańskich
07:00Śp. Bronisława Zalewska, Władysław Zalewski, dusze czyśćcowe
08:30Śp. Kazimiera Hartman – 6 gr.
08:30Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za Jego Miłość i Miłosierdzie
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 6 gr.
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 6 gr.
18:00Śp. Ryszard Bednarek, Maria Bednarek, Jan Bednarek, Wanda Mazurczak
Środa 07.10.2020
Łk 11,1-4
07:00O powołania do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
07:00Dziękczynna za 20. l. małżeństwa Anny i Zdzisława ,z prośbą o uzdrowienie relacji małżeńskich, Boże bł. oraz opiekę Maryi
08:30W int. Ks. Stanisława i Żywego Różańca, by przez modlitwę różańcową pogłębiali więź z Jezusem, za młodzież, by odpowiadała na wezwanie Jezusa – pójścia za Nim – int. od Żywego Różańca  
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 7 gr.
18:00Śp. Kazimiera Hartman – 7 gr .
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 7 gr.
18:00O powołania do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 08.10.2020
Łk 11,5-13
07:00 
08:30Śp; Kazimiera Hartman – 8 gr.
08:30Sp. Waleria Masłowska, Józef Masłowski, Antonina Masłowska, zmarli z rodziny Acewiczów
18:00Śp. Jan Stankiewicz, Olga Stankiewicz, Katarzyna i Antoni Niemiec, Leszek Hensel
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 8 gr.
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 8 gr.
18:00Śp. Andrzej Granacki
20:00Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21:00
Piątek 09.10.2020
Łk 11, 15-26
07:00 
08:30Śp. Genowefa Musiał, Zdzisław Musiał
18:00Śp. Kazimiera Hartman – 9 gr.
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 9 gr.
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 9 gr.
Sobota 10.10.2020
Łk 11, 27-28
07:00Śp. Bernadeta i Alfons Witkowscy, Jakub i Janusz Kazimierczak
07:00Śp. Alicja Wołukanis – 30 dzień po śmierci
08:30Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Jadwigi Naruszewicz z okazji imienin
08:30Śp. Kazimiera Hartman – 10 gr.
10:00-12:00Dzień modlitw o uświęcenie Kapłanów
18:00Śp. Kazimierz Stempa – 10 gr.
18:00Sp. Józef Gilewicz, Józef Połoński, zmarli z rodziny
18:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 10 gr.
Niedziela 11.10.2020
Mt 22, 1-14
07:00Śp. Lucyna Kiełczewska i Wacław Kiełczewski
08:30Śp. Kazimierz Stempa – 11 gr.
08:30Sp. Tadeusz Opałka
10:00Śp. Wacław Kamieńczuk – 11 gr.
10:00Śp. Ewa Kowalska – intencja od sąsiadów z ul. Szańcowej
10:00Śp. Kazimierz Hartman – 11 gr.
11:30Śp. Tadeusz Pętlicki
11:30Śp. Marta i Kazimierz, Anna i Kazimierz, Kazimierz
11:30Dziękczynna za 25. l. małżeństwa Bożeny i Andrzeja Przepiórów, o zdrowie, Boże bł., opiekę Maryi dla Jubilatów i ich rodziny
13:00Msza święta chrzcielna
18:00Śp. zmarli z rodzin Błażejewskich i Wąsików