Intencje Mszy świętych (29.04-5.05.2024)

Poniedziałek 29.04.2024
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 28 greg.
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 28 greg.
08:30Śp. Rita Naczłowska
18:00O dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla maturzystów oraz światło i potrzebne łaski w rozeznawaniu powołania i dokonywania życiowych wyborów
18:00Śp. Helena Kawalec – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Józefa, Elżbieta, Jolanta, Benedykt Rynkowscy, Sabina, Zygmunt, Stanisław Malczyńscy
18:00Śp. Edmund Nocoń
Wtorek 30.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 29 greg.
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 29 greg.
08:30Śp. Zofia i zmarli z rodzin Czarnockich i Drzewoszewskich
18:00O światło Ducha Świętego, nieuleganie stresowi, jasność umysłu i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dla Alicji podczas egzaminów maturalnych
18:00Śp. Eugeniusz Dąbrowski
18:00Śp. Hilary Szydzik, Paweł Polasik, Bożena Wróblewska
Środa 01.05.2024
07:00Oddając cześć św. Józefowi z prośbą o potrzebne łaski dla Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
07:00O Boże bł. dla pracowników i ich rodzin, o miłość i zgodę w rodzinach a także o łaskę nawrócenia dla tych, którzy są daleko od Boga 
08:30Śp. Jadwiga Bożyczko – 30 greg.
08:30Śp. Zdzisław Bożyczko – 30 greg.
18:00Śp. Jan Kacicki
18:00Śp. Zenon Jabłonowski, Felicja, Stanisław, Irena, Halina, Waldemar i zmarli z rodziny Jabłonowskich; Zofia, Stanisław, Anna, Antoni i zmarli z rodziny Popławskich
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 02.05.2024
07:00 
08:30 
18:00Śp. Sławomir Bunda – 1 greg.
18:00Śp. Zygmunt Maszewski
18:00Śp. Józef Chrzanowski – 30 dzień po pogrzebie
20:00Adoracja w milczeniu do 21:00
Piątek 03.05.2024
07:00Śp. Ryszard, Teresa i Antoni Szocik, zmarłe rodzeństwo z obojga stron
08:30Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata, za oziębłość i obojętność ludzi na miłość Zbawiciela
08:30Śp. Sławomir Bunda – 2 greg.
10:00Śp. Marianna Seroczyńska – intencja z Brzozia
10:00Śp. Halina, Tadeusz, Teresa Kijewscy
11:30Śp. Władysław Olszewski
11:30O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Krystyny Pietrucin
11:30Msza święta za Ojczyznę
13:00Śp. Marian Ciechanowicz, Maria i Jan Ruczyńscy
18:00O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących przez Niepokalane Serce Maryi
Sobota 04.05.2024
07:00 
08:30W intencji dzieci i młodzieży, aby budowali swoje życie na wierze, prawdzie i miłości Chrystusowej – int. od Żywego Różańca
08:30O wyjednanie przez modlitwę różańcową dzieci miłości i pokoju w rodzinach, aby rodzina była wsparciem i silna Bogiem – int. od Rodziców
18:00Dziękczynna w 25. urodziny Marty z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie
18:00Śp. Prakseda Wiśniewska, Alfons Wiśniewski
18:00Śp. Sławomir Bunda – 3 greg.
Niedziela 05.05.2024
07:00Śp. Antoni i Irena Kulinek, Felicja i Konstanty Kanieccy
08:30Dziękczynna za 3. l. pożycia małżeńskiego Swietki i Piotra z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia, zdrowie i szczęście w rodzinie dla Jubilatów i ich dzieci Wojtusia, Magdy i Milenki
08:30W intencji Piotra z okazji 39. urodzin z prośbą o szczególna opiekę Matki Bożej, o wsparcie i prowadzenie ścieżkami Pana Boga dla Jubilata i jego rodziny.
10:00Śp. Jan Kiwiało, rodzice z obojga stron
10:00Śp. Jadwiga Piotrowska, Jan Piotrowski, zmarli z rodzin Piotrowskich i Wróblewskich
11:30Śp. Janina i Hieronim grzębscy, Stanisław Lalak
11:30Śp. Anna grzejszczak
13:00Śp. Bernard Janowicz, Jadwiga, Czesław, Maria, Ryszard Janowicz, Helena i Alojzy Malinowscy
18:00Śp. Sławomir Bunda – 4 greg.
18:00O łaskę wiary, powrót do Boga, wyzwolenie z nałogu narkomanii przez wstawiennictwo Matki Bożej nieustającej pomocy dla Szymona w 29. r. urodzin