Intencje Mszy świętych (28.02-6.03.2022)

Poniedziałek 28.02.2022
Mk 10,17-27
07:00Śp. Małgorzata Para – 28 gr
07:00Śp. Roman Franczak- 2 rocz. śm., Krystyna, Teresa – Franczak; Irena i Marian Werszner; Maria Reichert
08:30Śp. Henryk Pizoń – 30 gr
08:30O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana Żuk
18:00Śp. Teresa Bednarska –  w kolejną rocznicę śmierci
18:00Śp. Joanna i Stanisław Pal; Barbara i Leonard Sawiccy
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 28 gr
Wtorek 01.03.2022
Mk 10,28-31   
07:00Śp. Stanisław Domin – 1 gr
07:00Śp. Małgorzata Para – 29 gr
08:30Śp. Czesława (k) Parzonko – 1 gr
08:30Śp. Ludwika (k) Jonik – 6 rocz. śm., Bolesław Jonik – 12 rocz. śm.
18:00Śp. Stefan – 14 rocz. śm. i Kazimierz Lewandowscy oraz ich rodzice
18:00Śp. Romuald Kaczmarczyk – 1 gr
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 29 gr
Środa 02.03.2022
Mt 6,1-6.16-18 
07:00Śp. Małgorzata Para – 30 gr
07:00Śp. Stanisław Domin – 2 gr
07:00O odpuszczenie grzechów i Miłosierdzie Boże dla Heleny
08:30Śp. Czesława(k) Parzonko – 2 gr
10:00Śp. Marian Ciechanowicz – 10 m-c po śmierci
16:30Śp. Grażyna Natkaniec – 1 rocz. śm.
16:30Śp. Romuald Kaczmarczyk – 2 gr
18:00Śp. Marian, Irena i Marek Michalscy; Jan Sobczak; Franciszek i Otylia Sobczakowie; Edwin Graban
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 30 gr
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
  Czwartek 03.03.2022
Łk 9,22-25
07:00Śp. Romuald Kaczmarczyk – 3 gr
07:00Śp. Stanisław Domin – 3 gr
08:30Śp. Czesława(k) Parzonko – 3 gr
08:30O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stefanii Starzyk z okazji 97 rocznicy urodzin
18:00Śp. Stanisława(k) Dąbrowska – o zbawienie duszy
18:00Śp. Ferdynand Byller – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Wanda Głowacka – 1 rocz. śm.
20:00Adoracja w milczeniu do 21:00
Piątek 04.03.2022
Łk 12,35-40
07:00Śp. rodzice: Kazimiera(k) Sierant – we wspomnienie imienin i Jan Sierant
07:00Śp. Stanisław Domin – 4 gr
08:30Śp. Kazimierz Zawierta – we wspomnienie imienin i zmarli z rodziny
08:30Za Straż Honorową N.S.P. Jezusa, aby jej członkowie świadcząc swoim życiem o miłości Boga, pociągali do Arcybractwa tych, którzy tej miłości szukają – int. od Straży Honorowej NSPJ
08:30Śp. Czesława(k) Parzonko – 4 gr
18:00Śp. Romuald Kaczmarczyk – 4 gr
18:00Śp. Elżbieta Murawska-Wąsik – 1 rocz. śm.
18:00Dziękczynna za 60 lat życia Barbary Janowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia
20:00Wynagradzająca NSPJ
Sobota 05.03.2022
Łk 5,27-32
07:00Śp. Romuald Kaczmarczyk – 5 gr
07:00Śp. Stanisław Domin – 5 gr
08:30Za dzieci Róż Różańcowych – o wiarę nadzieję i miłość dla dzieci Róż Różańcowych – int. od Rodziców
08:30Za ludzi uzależnionych, by w czasie Wielkiego Postu podźwignęli się z nałogów, które niepokoją ludzkie sumienia – int. od Żywego Różańca
18:00Śp. Bronisława(k) Korol – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Kazimierz Rutkowski – 43 rocz. śm., zmarli rodzice; Henryk i Kazimiera(k) Rutkowscy
18:00Śp. Czesława(k) Parzonko – 5 gr
18:00Śp. Zygmunt Wesołowski – 4 rocz. śm., Amelia Cychowska; Irena Błażejczyk; Janina Wołons; Jan Komajda
Niedziela 06.03.2022
Łk 4,1-13
07:00Śp. Stanisław Domin – 6 gr
08:30Śp. Czesława(k) Parzonko – 6 gr
08:30Śp. Władysław Parzonko – 14 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny Parzonko i Pawłowskich
10:00Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za Jego Miłość i Miłosierdzie z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry
10:00Śp. Bolesław Dzieżyc – 28 rocz. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron
10:00Śp. Stefania Czulewicz – 17 rocz. śm.
11:30Śp. Romuald Kaczmarczyk – 6 gr
11:30Śp. Jadwiga Mysłowska – 7 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron
13:00Śp. Jadwiga Janowicz – 6 rocz. śm.; Bernard, Czesław, Maria i Ryszard Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy
18:00Śp. Stanisław Walukiewicz – 6 rocz. śm.; Stanisław i Antonina Walukiewicz