Intencje Mszy świętych (23-29.11.2020)

Poniedziałek 23.11.2020
Łk 21,1-4
07:00Śp. Maria Róg – 23 gr
07:00Śp. Janusz Gąsowski – 23 gr
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 8 gr
08:30Śp. Marian Grabowski – 30 dzień po śmierci
18:00O szczęśliwą śmierć dla Jadwigi
18:00Śp. Maria Skorupka – 3 rocz. śm. oraz jej zmarłych rodziców i rodzeństwo
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Wtorek 24.11.2020
Łk 21,5-11
07:00Śp. Maria Róg – 24 gr
07:00Śp. Elżbieta Sztracer – 4 rocz. śm., Werner Sztracer – 11 rocz. śm.
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 9 gr
08:30 
18:00O radość życia wiecznego dla zmarłych z rodziny Plawgo
18:00Śp. Janusz Gąsowski – 24 gr
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Środa 25.11.2020
Łk 21,12-19
07:00Śp. Maria Róg – 25 gr
07:00Śp. Janusz Gąsowski – 25 gr
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 10 gr
08:30 
18:00Śp. Ks. Infułat Mieczysław Józefczyk – 11 m-c po śmierci – intencja od pracowników parafii i ich rodzin
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
  Czwartek 26.11.2020
Łk 21,20-28  
07:00Śp. Maria Róg – 26 gr
07:00O nowe święte powołania do zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 11 gr
08:30Śp. Irena Kukiełko – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Krzysztof Latuszek – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Karolina Królik – 1 rocz. śm. i zmarli z rodzin: Królik i Lewandowskich
18:00Śp. Janusz Gąsowski  – 26 gr
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
 Piątek 27.11.2020
Łk 21, 29-33
07:00Śp. Maria Róg – 27 gr
07:00 
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 12 gr
08:30 
18:00O Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Przemienienia i Ks. Piotra Bryka
18:00Śp. Janusz Gąsowski– 27 gr
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Sobota 28.11.2020
Łk 21, 34-36
07:00Śp. Maria Róg – 28 gr
07:00Śp. Janusz Gąsowski – 28 gr
08:30Śp. Kazimiera Świąder – 13 gr
08:30Śp. Bolesław i Leokadia Kusyk; Siostra – Fabiana i Siostra – Mansweta
08:30Śp. Wiktor Dobruk – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Stanisława(k) Berbeć – 1 rocz. śm., Tadeusz Berbeć, Henryka(k) Szostak, Marianna, Józef, Antoni Krawczyk; Irena Cieciera
18:00Śp. Wincenty i Janina Godziło; dziadkowie z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18:00Msza  zbiorowa za zmarłych
Niedziela 29.11.2020
Mk 13, 33-37
07:00Śp. Maria Róg – 29 gr
08:30Śp. Danuta Stolarska – 16 rocz. śm., Bogusław, Mirosław, Józef, Monika, rodzice z obu stron i rodzeństwo
08:30Śp. Piotr Parzonko – 33 rocz. śm. i zmarli z rodzin: Parzonko, Pawłowskich i Templin
10:00Śp. Kazimiera Świąder – 14 gr
10:00Śp. Zdzisław Bożyczko – o Boże Miłosierdzie, aby mógł cieszyć się z obcowania z Panem Bogiem i wszystkimi świętymi
10:00Śp. Nadzieja i Augustyn Raba, Jan, zmarli z rodzin: Raba, Kilczewskich, Gawin i Grzędzickich
11:30Śp. Janusz Gąsowski – 29 gr
11:30Śp. Leonarda(k) Jaskółowska – 2 rocz. śm.
11:30Śp. Marian Przepióra – 36 rocz. śm., Kazimiera(k) Przepióra, Anna Doro; Henryk Flis; zmarli z rodzin: Przepiórów, Redów i Sujkowskich
13:00Śp. rodzice: Jerzy i Wilhelmina(k) oraz Józefina(k) , Karolina, Wanda, Wiktor
18:00Msza zbiorowa za zmarłych