Intencje Mszy świętych (18-24.10.2021)

Poniedziałek 18.10.2021
Łk 10,1-9
07:00Śp. Maria Szefler – intencja od Żywego Różańca
07:00Śp. Maria Kacicka – 18 gr
08:30O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Łukasza Kamińskiego
08:30 
18:00Śp. Marianna Seroczyńska – 18 gr
18:00Msza w intencji Służby Zdrowia za wstawiennictwem św. Łukasza patrona lekarzy i pielęgniarek
Wtorek 19.10.2021
Łk 12,35-38
07:00W intencji panu Bogu wiadomej
07:00Sp. Maria Kacicka – 19 gr
08:30Śp. Tadeusz Korzeniowski – 22 rocz. śm. i Renata Korzeniowska
08:30 
18:00Śp. Marianna Seroczyńska – 19 gr
18:00Śp. Stefania Filipowska – 12 rocz. śm., Zbigniew i Zdzisław Filipowscy i wszyscy zmarli z rodziny
18:00Śp. Józef Kudrycki – 31 rocz. śm., Maria, Tadeusz, Stefan, Józef, Jan, Edward, Jan, Maria, Stanisława(k), Krystyna; babcie i dziadkowie z obojga stron
Środa 20.10.2021
Łk 12, 39-48
07:00W intencji Panu Bogu wiadomej
07:00Śp. Maria Kacicka – 20 gr
08:30Śp. mama – Anna – 12 rocz. śm.
08:30Śp. Antoni Benedykt Pazdyka
18:00Śp. Marianna Seroczyńska – 20 gr
18:00 
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
  Czwartek 21.10.2021
Łk 12,49-53
07:00W intencji Panu Bogu wiadomej
07:00Śp. Maria Kacicka – 21 gr
08:30 
08:30 
18:00Śp. Zyta i Bernard Rogaczewscy
18:00Śp. Marianna Seroczyńska – 21 gr
18:00Śp. Marek Sienkiewicz – int. od Sylwii i Jarka z dziećmi z hotelu Bristol w Kielcach
18:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
 Piątek 22.10.2021
Łk 12, 54-59
07:00Śp. Bogdan Sorkowicz
07:00Śp. Maria Kacicka – 22 gr
08:30Śp. Piotr Trętowski – w kolejną rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
08:30Śp. Joanna Brzozowska – 2 rocz. śm.
18:00Śp. Marianna Seroczyńska – 22 gr
18:00O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalii Stancel z okazji 30 rocznicy urodzin – int. od rodziny
18:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 23.10.2021
Łk 13, 1-9
07:00W intencji Panu Bogu wiadomej
07:00Śp. Maria Kacicka – 23 gr
08:30Śp. Marianna Seroczyńska – 23 gr
08:30O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Piotra Mysłowskiego
10:00Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów
18:00Dziękczynna z okazji urodzin syna Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla Jubilata, jego żony i synów
18:00Śp. Marian, Agnieszka, Michał, Zdzisław Hordyńscy
18:00Śp. Adam Lewicki – 4 rocz. śm. – int. od żony i córek z rodzinami
Niedziela 24.10.2021
Mk 10, 46b-52
07:00Śp. Felicja i Konstanty Kanieccy; Irena i Antoni Kulinek
08:30Śp. Maria Kacicka – 24 gr
08:30O otwartość serc na działanie Ducha Świętego i życie zgodne z powołaniem dla Dziewic Konsekrowanych naszej Diecezji i kobiet przygotowujących się do życia w tym stanie
08:30Dziękczynna za 39 lat pożycia małżeńskiego i otrzymane łaski przez Barbarę i Jerzego z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej na długie i miłe Bogu wspólne życie dla Jubilatów i całej rodziny. 
10:00Śp. Krystyna – 2 rocz. śm., Seweryn Kwapiszewscy; rodzice i rodzeństwo z obojga stron
10:00Śp. Hanna Dłuszczakowska – 1 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny
11:30Śp. Marianna Seroczyńska – 22 gr
11:30Śp. Ryszard i Janina Dubikowscy; rodzice z obojga stron
13:00Msza Św. chrzcielna
18:00Śp. Józefa(k) Kaszyc – 5 rocz. śm., Stanisław Kaszyc – 12 rocz. śm. oraz zmarli z rodzin z obojga stron