Intencje Mszy świętych (14-20.02.2022)

Poniedziałek 14.02.2022
Łk 10,1-9
07:00v
07:00Śp. Siostra Perpetua Nizio ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
08:30Śp. Henryk Pizoń – 16 greg.
08:30Śp. Teresa i Marian Trzcińscy
18:00Śp. Grażyna Ciesielska
18:00Śp. Teresa Kucińska, Stanisław Kuciński, Marian Święcicki
18:00Śp. Grażyna Czyżak
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 14 greg.
Wtorek 15.02.2022
Mk 8,14-21 
07:00Śp. Teresa Zielińska
07:00Śp. Małgorzata Para – 15 greg.
08:30Śp. Henryk Pizoń – 17 greg.
08;30Śp. Ludwika Jonik, Bolesław Jonik
18:00Śp. Anna, Bazyli, brat, bratowa oraz zmarli z rodziny
18:00O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Zygmunta z okazji urodzin
18:00Śp. Eugeniusz i Mieczysława Gąsakowie, Józef i Alicja Wołukanis, Arkadiusz Pietruszyński
18:00Dziękczynna za 80. lat życia Janiny z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata życia
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 15 greg.
Środa 16.02.2022
Mk 8,22-26
07:00Śp. Małgorzata Para – 16 greg.
07:00Śp. Zbigniew Rydzykowski
08:30Śp. Henryk Pizoń – 18 greg.
08:30Śp. Feliks Baturewicz
18:00Śp. Stanisław i Zofia Pieniakowie, Anna i Józef Kochańscy, zmarli dziadkowie z obojga stron
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 16 greg.
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
  Czwartek 17.02.2022
Mk 8,27-33  
07:00Śp. Małgorzata Para – 17 greg.
07:00O Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w 138. r. powstania Zgromadzenia
08:30Śp. Henryk Pizoń – 19 greg.
08:30O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Cywińskich
18:00Śp. Krystyna Stypułkowska
18:00Śp. Joanna Januszewska
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 17 greg.
20:00Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00
Piątek 18.02.2022
Mk 8, 34-9,1
07:00Śp. Małgorzata Para – 18 greg.
07:00Śp. zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
08:30Śp. Felicja i Wacław Zmitrowicz, Bronisława i Feliks Baturewicz
08:30Śp. Henryk Pizoń – 20 greg.
18:00Śp. Witold Kucharek, Teresa i Władysław Wołukanis
18:00O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Marka – int. od żony z rodziną
18:00Śp. Pelagia Maślewska – 18 greg.
Sobota 19.02.2022
Mk 9,2-13
07:00Śp. Waldemar Murek, Urszula i Bogdan Murek, Julia, Krystyna, Bolesław, Kazimierz Kreft i dusze w czyśćcu cierpiące
07:00Śp. Małgorzata Para – 19 greg.
08:30Śp. Henryk Pizoń – 21 greg.
08:30Śp. Mieczysław Kudrycki – 30 dzień po śmierci
18:00Śp. Stanisław Gałczyk
18:00Śp. Leon Raczkowski, Zofia Raczkowska, Ligia i Józef Trąbscy
18:00Śp. Pelagia  Maślewska – 19 greg.
Niedziela 20.02.2022
Łk 6, 27-38
07:00O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Marka – int od żony z rodziną
08:30Śp. Teofil, Zygmunt, Kazimiera i Teresa Kożuchowscy
08:30Śp. Helena Pabian, Tadeusz Chabecki, Stefan Sanigórski, Helena, Barbara, Andrzej, Stefan i Teresa, Henryk Kłosiński, Stanisław Szymański, Bożena i Józef Marciniakowie
08:30Śp. Mieczysław Siwko, Konstancja, Piotr, Paweł, Aldona, Piotr, Władysław, Czesława Siwko
10:00Śp. Małgorzata Para – 20 greg.
10:00Śp. Henryk Pizoń – 22 greg.
10:00Śp. Pelagia Maślewska – 20 greg.
11:30Śp. Marianna Seroczyńska
11:30Śp. Marek Błaszczyk, zmarli z rodzin Błaszczyków, Waszaków, Kustra i Kabelis
13:00Śp. Antoni Benedykt Pazdyka
18:00Śp. Antonina i Jan Mongiało