Intencje Mszy świętych (1-7.11.2021)

Poniedziałek 01.11.2021
Mt 5,1-12a
07:00Śp. Władysława Kulwicka, Jan i Krzysztof, zmarli z rodzin obojga stron
08:30Za dusz w czyśćcu cierpiące o Boże Miłosierdzie, aby jak najszybciej cieszyły się obcowaniem z Panem Bogiem
08:30Śp. zmarli z rodzin Tumirów, Maculewiczów i Kaczmarczyków
10:00Śp. Bronisława Zalewska i Władysław Zalewski
10:00Śp. Ryszard Wędzicki, rodzice, rodzeństwo z rodziny Wędzickich, rodzice i rodzeństwo z rodziny Sarneckich
11:30Śp. Marianna Marcjańska – 1 greg.
11:30Śp. Marta, Witold, Jadwiga i Roman Zakrzewscy, Zbigniew Ładowski
i Monika Tucka
13:00Śp. Henryk Górski, Zofia, Janina, zmarli z rodzin
Górskich i Gajdamowiczów
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Wtorek 02.11.2021  
07:00Śp. Marek Sienkiewicz – int. od obecnego i byłego personelu
Hotelu Bristol w Kielcach
07:00Śp. Małgorzata Stancel
08:30Śp. Marianna Marcjańska – 2 greg.
08:30Za dusze w czyśćcu cierpiące
10:00Śp. Anna i Eugeniusz Grzejszczakowie, rodzice z obojga stron
10:00Śp. Marian Ciechanowicz
18:00Śp. Zofia, Zbigniew, Janusz, Stefan, Katarzyna, Andrzej, Stanisław, Janina Gąsowscy, Jadwiga i Edward Żebrowscy, Lucyna Sielska, Janina Jarząbek
18:00Śp. Ryszard Sowiński i zmarli z rodziny
18:00Śp. Stefan, Adam, Kazimierz, Katarzyna, Kazimierz Lewandowscy,
Aniela i Tadeusz Ligoccy oraz rodzice z obojga stron
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Środa 03.11.2021
Łk 14,25-33
07:00Śp. Grażyna Lachi rodzice z obojga stron
07:00Śp. Wacław Kopka
08:30Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:30O przebłaganie za grzechy całego życia i odnowienie relacji z Jezusem przez wstawiennictwo św. Józefa dla Przemysława – int. od mamy
18:00Śp. Marianna Marcjańska – 3 greg.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
    Czwartek 04.11.2021
Łk 15, 1-10
07:00Śp. zmarli z rodzin Bołuciów, Rynkiewiczów, Pieciulów, Gicewiczów, Dziuków, Anna Jankowska
07:00Śp. Janina i Wacław Białuńscy
08:30Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:30Śp. Władysław Kuczawski, rodzice obojga str., bracia, Jan i Elżbieta Kornatcy
18:00Śp. ks. Bp Andrzej Śliwiński, zmarli Kanonicy Kapituły Katedralnej
i zmarli profesorowie Seminarium Duchownego
18:00Śp. Kazimierz
18:00Śp. Marianna Marcjańska – 4 greg.
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Piątek 05.11.2021
Łk 16, 1-8
07:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
07:00Śp. Zofia i Zbigniew Gąsowscy
08:30Za zm. członków Straży Honorowej NSPJ, by Bóg w swoim
Miłosierdziu odpuścił im grzechy i przyjął do swojego Królestwa
08:30Śp. Marianna Marcjańska – 5 greg.
18:00Śp. Władysława Kowalska
18:00Śp. Jan Sierant, Kazimiera Sierant, Piotr, Paulina Sierant, Józef i Marianna Duda, Michał i Józefa Duda, Marianna Duda, Piotr i Leokadia Kośnik, Piotr i Janina Orłowscy, Wiesław, Irena, Krzysztof Kostrzewa
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Sobota 06.11.2021
Łk 16, 9-15
07:00Śp. Zofia i Zbigniew Gąsowscy
08:30Śp. ks. Bp Andrzej, ks. Infułat Mieczysław, zmarli członkowie Żywego Różańca, zmarli z rodzin Wspólnoty Różańcowej, aby wszyscy zostali przyjęci do Królestwa Niebieskiego – int. od Żywego Różańca
08:30Za dzieci Róż Różańcowych, aby ich modlitwa różańcowa za zmarłych wyjednała Królestwo Boże – int. od Rodziców Kościoła Domowego
18:00Śp. Marianna Marcjańska – 6 greg.
18:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00Msza zbiorowa za zmarłych
Niedziela 07.11.2021
Mk 12, 38-44
07:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:30Śp. Danuta Stolarska , Bogusław, Mirosław, Józef, Monika,
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
08:30Śp. Edward i Genowefa, Jerzy, Zofia Dąbrowscy, Jadwiga Wycichowska
10:00Śp. Sławomir Młynarski i zmarli z rodzin Młynarskich i Wiergowskich
10:00Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za
Jego Miłość i Miłosierdzie
10:00Śp. Bogumił Paliwoda
11:30Śp. zmarli z rodziny Sugalskich: Józef, Irena i Janusz o Miłosierdzie Boże i życie wieczne
11:30Śp. Marianna Marcjańska – 7 greg.
13:00Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Maria, Ryszard Janowicze,
Helena i Alojzy Malinowscy
18:00Msza zbiorowa za zmarłych