Intencje Mszy świętych (1-7.07.2024)

Poniedziałek  01.07.2024       
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 7 gr 
08:30Śp. Halina Gliniecka – we wspomnienie urodzin i imienin 
18:00Śp. Barbara Gromek – 1 rocz. śm. 
18:00Śp. Irena Bieg – 1 gr 
Wtorek 02.07.2024         
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 8 gr 
07:00Śp. Irena Bieg – 2 gr 
08:30Śp. Andrzej Wąsicki – int. od Marioli z rodziną 
08:30Śp. Jadwiga Saberniak – 30 dzień po śmierci 
18:00Śp. Alfons Wiśniewski – 32 rocz. śm.; Prakseda Wiśniewska 
18:00Śp. Tadeusz Lipiński – 2 rocz. śm. 
Środa 03.07.2024      
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 9 gr 
07:00Za Zgromadzenie Sióstr św. Józefa – o nowe i liczne powołania. 
08:30Śp. Irena Bieg – 3 gr 
08:30Śp. Jerzy Góralski – 23 rocz. śm.; Maria Góralska i rodzice z obojga stron 
08:30Śp. Monika Poturała – 6 rocz. śm. i Stanisław Poturała – we wspomnienie urodzin 
18:00O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Pietrucin 
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP 
   Czwartek  04.07.2024   
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 10 gr 
07:00Śp. Irena Bieg – 4 gr 
08:30O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojciecha z okazji 25 urodzin 
08:30Śp. Teresa Dobrzyniecka – 30 dzień po śmierci 
18:00Śp. mama – Stanisława(k) Adamiak – 35 rocz. śm., zmarli z rodziny Adamiak oraz Bronisława(k) Wojciechowska – 25 rocz. śm. i Czesław Wojciechowski 
18:00Śp. Józef Minda – 4 rocz. śm., Michał Minda – 8 rocz. śm. 
  Piątek 05.07.2024     
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 11 gr 
08:30Wynagradzająca NSPJ za grzechy nasze i całego świata, za oziębłość i obojętność ludzi na miłość Zbawiciela – int. od Straży Honorowej NSPJ 
08:30Śp. Irena Bieg – 5 gr 
18:00Śp. Barbara Piasecka – 2 rocz. śm. 
18:00O Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących przez Niepokalane Serce Maryi 
18:00Śp. Roman Mankiewicz   
  Sobota  06.07.2024 
07:00Śp. Jadwiga Tyburska – 12 gr 
07:00Śp. Irena Bieg – 6 gr 
08:30O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, aby kwitła wśród nas wiara, szacunek do Krzyża i Ewangelii, zgoda i miłość braterska – int. od Żywego Różańca  
08:30W intencji dzieci Róż Różańcowych, aby wybłagały w modlitwie dobry i bezpieczny wypoczynek dla wszystkich dzieci – int. od Rodziców  
18:00Śp. Grzegorz Wdowiński – 1 rocz. śm. 
18:00Śp. Janina Rogala; Honorata i Ludwik Aleksandrowicz; Jadwiga i Jan Mamczarczyk 
Niedziela 07.07.2024      
07:00Śp. Weronika, Jan, Irena, Bogdan – Ogińscy; Irena, Leon, Mirosław – Weinert; Jadwiga Kałużna 
08:30Śp. Helena i Eugeniusz Bednarscy; wszyscy zmarli z rodzin z obojga stron; oraz dusze w czyśćcu cierpiące – o Miłosierdzie Boże i obcowanie świętych 
08:30Śp. Monika Stolarska, Sebastian Chrostowski – 26 rocz. śm.; Danuta, Bogusław, Mirosław, Józef, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
10:00Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za Jego Miłość i Miłosierdzie oraz opiekę 
10:00Śp. Janina Melczak – 5 rocz. śm. 
11:30Śp. Wacław Kamieńczuk – 4 rocz. śm., Zofia Kamieńczuk – we wspomnienie urodzin; Dariusz Mętlewicz – 9 rocz. śm. 
11:30Śp. Damazy Kapczyński – 7 rocz. śm., wnuczka – Alicja – 14 rocz. śm. oraz wszyscy zmarli z rodzin z obojga stron 
13:00Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Maria, Ryszard – Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy 
18:00Śp. Irena Bieg – 7 gr 
18:00O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Marka Pietrucin 
20:00Śp. Jadwiga Tyburska – 13 gr