Intencje Mszy świętych (1-7.05.2023)

Poniedziałek  01.05.2023  
07:00O nawrócenie biednych grzeszników
07:00O łaski potrzebne dla Zgromadzenia Sióstr św. Józefa przez wstawiennictwo Patrona św. Józefa
08:30W intencji pracowników i ich rodzin – O Boże błogosławieństwo miłość i zgodę w rodzinach oraz o nawrócenie tych którzy są daleko od Boga, aby wszyscy mogli się cieszyć z Jego obecności w ich życiu 
18:00Śp. Bolesław Lewandowski – we wspomnienie urodzin; Jadwiga Stanisław, Anna, Stefan; zmarli z rodzin: Lewandowskich, Otłowskich, Markowskich
18:00Śp. Genowefa Lamparska – 1 gr
18:00O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i całej rodziny
Wtorek  02.05.2023
07:00O nawrócenie biednych grzeszników
07:00Śp. Siostra – Kasylda – Józefitka
08:30 
18:00Śp. Tadeusz Lipiński – 10 m-cy po śmierci
18:00Śp. Zygmunt Maszewski – we wspomnienie imienin
18:00Śp. Genowefa Lamparska – 2 gr
Środa N M P Królowej Polski  03.05.2023  
07:00Śp. Stanisława(k) Pytelewska – 3 rocz. śm.
08:30O nawrócenie biednych grzeszników
08:30Śp. Halina – 20 rocz. śm. i Tadeusz – 25 rocz. śm. – Kijewscy
10:00Śp. Piotr, Mieczysław, Amelia, Teresa – Skorupków
10:00Śp. Genowefa Lamparska – 3 gr
11:30Msza Św. za Ojczyznę
11:30Śp. Marianna Seroczyńska – we wspomnienie imienin oraz Henryk i Grzegorz Seroczyńscy
11:30Śp. Kazimiera(k) Przepióra; Marian Przepióra; Anna Dowos; Henryk Flis; zmarli z rodzin
13:00Śp. Marian Ciechanowicz – 2 rocz. śm.
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
  Czwartek 04.05.2023
07:00Śp. Krystyna Stępień – int. od Żywego Różańca
07:00Śp. Siostra – Dorota – Józefitka
08:30O nawrócenie biednych grzeszników
18:00Śp. Genowefa Lamparska – 4 gr
18:00Śp. Wiesław Kułakowski – 3 miesiące po śmierci
18:00Śp. Jan Żuk – 1 rocz. śm.
 Piątek 05.05.2023    
07:00 
08:30O nawrócenie biednych grzeszników
08:30Za młodych stojących przed wyborem drogi życiowej, aby słysząc wołanie Chrystusa „ Pójdź za Mną” nie lękali się odpowiedzieć na wezwanie i z miłością powierzyć się Sercu Jezusowemu.
08:30Grupa pielgrzymów z Niemiec
18:00Śp. Genowefa Lamparska – 5 gr
Sobota 06.07.2023 
07:00Śp. Genowefa Lamparska – 6 gr
07:00Śp. mama – Henryka(k) Puszcz – 5 rocz. śm.; siostra – Jolanta Ciszewska
08:30W intencji ks. proboszcza – Stanisława – o zdrowie, umocnienie i prowadzenie przez Ducha Świętego – int. od Żywego Różańca
08:30W intencji Dzieci Róż Różańcowych, aby majowy Różaniec dzieci do Matki Bożej odmienił zagubione i zatwardziałe serca ludzi – int. od Rodziców
08:30O nawrócenie biednych grzeszników
10:00Msza Św. – Festyn Ministrancki
18:00Śp. Jadwiga – 30 rocz. śm.; Jan – 25 rocz. śm. – Piotrowscy oraz zmarli z rodzin z obojga stron
18:00Śp. Zofia Zielińska – 9 rocz. śm.
18:00Sp. Praksyda Wiśniewska – 14 rocz. śm.,; Alfons Wiśniewski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
 Niedziela  07.05.2023
07:00Śp. Irena i Antoni Kulinek oraz Felicja i Konstanty Kaniecki
08:30O nawrócenie biednych grzeszników
08:30Śp. Sylwester Otłowski – 14 rocz. śm.
10:00Śp. Jan Kiwiało – 1 rocz. śm. i rodzice z obojga stron
10:00Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za Jego Miłość i Miłosierdzie z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny Aleksandry
11:30Sp. Franciszek i Łucja Puzdrowscy
11:30Śp. Tadeusz Dudko – 8 rocz. śm., Roman Dudko – 21 rocz. śm.
11:30W intencji Piotra z okazji 38 rocznicy urodzin z prośbą o błogosławieństwo, opiekę i wspieranie na kroczeniu ścieżkami pana Boga dla Jubilata i jego rodziny
13:00Śp. Genowefa Lamparska – 7 gr
18:00 Śp. Leokadia Wiśniewska – 8 rocz. śm., Władysław Wiśniewski – 20 rocz. śm.