Intencje Mszy świętych (1-7.04.2024)

Poniedziałek Wielkanocny 01.04.2024
07:00Śp. Grażyna Lach – we wspomnienie imienin oraz zmarli z rodziny
08:30Śp. Irena i Karol Żebrowscy; Iwona Bednarska; Karol, Kamil i Artur Bednarscy; Józef Szwajkowski; Marian Mańka, Ewa Dwojacka
08:30Śp. Jan Rychlicki – 13 rocz. śm.
08:30Śp. rodzice: Bolesława(k) i Józef; Danuta – 12 rocz. śm.; Anna – 7 rocz. śm.; Mieczysław 
10:00Śp. Sławomir Młynarski – 10 rocz. śm.; zmarli z rodzin: Młynarskich i Wiergowskich
10:00Śp. Józef Meller
11:30Śp. Janina i Jan Peciak; Józef Gajewski; Henryk Pepliński 
11:30Śp. Józef Głowacki – 18 rocz. śm. i zmarli z rodzin: Głowackich, Janiszewskich, Nałęczów, Ejsymontów
13:00Msza Św. Chrzcielna
18:00Śp. Romuald 30 gr
Wtorek 02.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 1 gr
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 1 gr
08:30Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:30 
18:00Śp. Czesława(k) Gładka – 6 rocz. śm.
18:00Śp. Józefa(k), Jan Chmielewscy oraz zmarłe dzieci i wnuki 
18:00Śp. Mieczysław Jurczyk – 7 rocz. śm., i zmarli rodzice
Środa 03.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 2 gr
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 2 gr
08:30O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Zdzisława Marszk – int. od pani doktor Wandy Teresy Król
08:30 
18:00Śp. rodzice: Weronika i Stanisław Milanowscy; Zuzanna i Zygmunt Zielińscy oraz rodzeństwo z obojga stron 
18:00Rez.
18:00W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 04.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 3 gr
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 3 gr
08:30Śp. Kazimiera(k) Urynowicz – 27 rocz. śm.
08:30Śp. Janusz Jędrzejewski – 15 rocz. śm.
18:00O zdrowie dla syna Piotra, nawrócenie i uwolnienie z nałogów oraz za Annę i Krzysztofa o nawrócenie i uwolnienie z nałogów. 
18:00Śp. Władysław Leszczyński i rodzice z obojga stron
18:00Śp. Ksenia i Mieczysław Rode
Piątek 05.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 4 gr
07:00Sp. Zdzisław Bożyczko – 4 gr
08:30Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzech nasze i całego świata, za oziębłość i obojętność ludzi na miłość Zbawiciela – int. od Straży Honorowej NSPJ
08:30 
18:00O Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących prze Niepokalane Serce Maryi
18:00Śp. Janina, Franciszek, Marek, Jolanta, Marian o dar życia wiecznego
18:00W intencji Agnieszki w dniu urodzin – o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej.  
Sobota 06.04.2024
07:00Śp. Jadwiga Bożyczko – 5 gr
07:00Śp. Zdzisław Bożyczko – 5 gr
08:30O pokój i jedność w naszej Ojczyźnie – aby Miłosierny Bóg udzielił naszemu Narodowi łaski życia zgodnego z Ewangelią – int. od Żywego Różańca
08:30Aby Jezus Chwalebny zwycięzca śmierci otworzył serca rodziców na wiarę , aby rodzice stali się świadkami i głosicielami Jezusa Zmartwychwstałego swoim dzieciom 
11:00Święcenia Biskupie
18:00Śp. Zofia Kurkowska – 1 rocz. śm.
18:00Dziękczynna za 70 lat życia Jadwigi Szramowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Jubilatki i całej rodziny 
18:00Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego o wszelkie łaski i dary Ducha Świętego dla biskupów i kapłanów objętych apostolstwem Margaretek – int. od Apostolatu Margaretka
Niedziela 07.04.2024
07:00Śp. Stanisław Wiśniewski – 22 rocz. śm., Leokadia, Zofia, Janina Rogala; Aleksander Sadowski oraz rodzice z obojga stron
08:30   Śp. Zdzisław Bożyczko – 6 gr
08:30Śp. Jadwiga Bożyczko – 6 gr
10:00W intencji ks. Biskupa Wojciecha Skibickiego – o wszelkie potrzebne łaski w pełnieniu posługi biskupiej – int. z okazji 5 rocznicy święceń biskupich
10:00Dziękczynna Bogu Ojcu Wszechmogącemu za Jego Miłość i Miłosierdzie – podziękowanie za dar życia Aleksandry Boże prowadzenie i opiekę Aniołów
10:00Śp. Paweł Kustra – 9 rocz. śm.; Eugeniusz Kabelis – 9 rocz. śm. oraz zmarli z rodzin: Błaszczyk, Kustra, Kabelis, Waszak, Łęgowskich, Adamczyk, Adamkowskich
11:30Śp. Gertruda Sabiniarz – 14 rocz. śm., Karol Sabiniarz, Jadwiga Żerdzińska – 13 – rocz. śm., Mieczysław, Przemysław Żerdzińscy; Teresa Osińska 
11:30Śp. Zofia Gąsowska – 13 rocz. śm., Zbigniew, Janusz, Stefan, Katarzyna 
13:00Śp. Czesław Janowicz – 37 rocz. śm., Jadwiga, Bernard, Maria, Ryszard – Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy
18:00Śp. Urszula Antkowiak – 8 rocz. śm. i Janusz Zajkowski