Poniedziałek
29.04.2019
J12,24-26
07:00 O deszcz
07:00 Śp. Ewa Kaczor
08:30 Śp. Dorota Przytuła
18:00 Śp. Krzysztof Wnuk ? 1 rocz. śm.; Czesława(k) Chilmanowicz ? 9 rocz. śm.; Jarosław Telega ? 9 rocz. śm.
18:00 Śp. Robert Zajączkowski ? 1 rocz. śm.
18:00 Śp. Anastazja Błażejewska ? 1 rocz. śm.
Wtorek
30.04.2019
J 3,7b-15
07:00 Śp. Paweł Pallach
07:00  
08:30 Śp. Zenon Perwenis
18:00 Śp. rodzice: Halina i Jan Wiśniewscy; rodzeństwo: Jolanta i Marcin
18:00 O spokój duszy dla wujka Emila
18:00 Śp. Danuta i Zofia Klein; Maria i Stanisław Kwiatkowscy
Środa
01.05.2019
Mt 13,54-58   
07:00 O powołania do Zgromadzenia sióstr św. Józefa i błogosławieństwo w prowadzonych dziełach
07:00  
08:30 Śp. Zdzisław, Stanisława(k), Zenon, Maria i Teofil Bożyczko o Miłosierdzie Boże i łaskę obcowania z Panem Bogiem aby mogli upraszać potrzebne łaski rodzinie oraz w intencji wszystkich zmarłych z rodziny.
08:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla pracowników i ich rodzin oraz miłość i zgodę w rodzinach a także nawrócenie tych którzy są daleko od Boga.
18:00 Śp. Marek Korkliniewski ? 11 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny
18:00 Śp. Jadwiga Malinowska ? 18 rocz. śm., Jan Bieńkowski i zmarli z rodziny Bieńkowskich i Wilochów
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek
02.05.2019
Mt 10,22-25a
07:00 Śp. Mirosława(k) grochowska
07:00  
08:30 Śp. Małgorzata Grzebalska
18:00 Śp. Anna Grzejszczak ? 4 rocz. śm.
18:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Andrzeja z okazji urodzin i jego rodziny
18:00 Śp. Tadeusz ? 21 rocz. śm. i Halina ? 16 rocz. śm. Kijewscy
Piątek
03.04.2019
Mt 10,28-33
07:00  
08:30 W intencji matek oczekujących dziecka, aby swoje troski i obawy z ufnością powierzyły opiece Sercu Jezusowemu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
08:00  
10:00 Śp. Magdalena Kobylak
10:00 Śp. zmarli z rodzin: Madeja, Żmudzkich i Stawickich
11:30 Msza za Ojczyznę
11:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla: Magdaleny, Klaudii, Patrycji, Mieczysława, Małgorzaty, Marioli, Marcina, Michała, Marty, sióstr i braci, przyjaciół i nieprzyjaciół
11:30 Śp. brat ? Stanisław, mama ? Bronisława(k), mąż ? Bogdan, tata ? Stanisław, teściowie: Czesława(k) i Antoni, ks. Franciszek, zmarli z rodziny Majewskich: Antoni, Jadzia, Maria, Marek, i dusze w czyśćcu cierpiące
13:00 Śp. Stanisław Trepczyński- 20 rocz. śm., rodzice z obojga stron, Józef Szaro i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Śp. Stanisława(k) Klonowska ? 11 rocz. śm., Lech Klonowski oraz zmarli z rodzin: Klonowskich i Grzemskich
Sobota
04.05.2019
Mt 10,28-33
07:00 Śp. Hilary Gdaniec
07:00  
08:30 Za dzieci ? aby umiały rozradować się modlitwą Litanii Loretańskiej i z wdzięcznością wyśpiewały ją Matce Bożej ? intencja od Róż Różańcowych Rodziców Kościoła Domowego
08:30 Za Ks. Prałata Stanisława, naszego duchowego przewodnika, niech każdego dnia doświadcza radości z umacniania się wiary w życiu powierzonych Mu wiernych, o zdrowie i potrzebne łaski dla Niego ? intencja od Żywego Różańca
11:00 Msza Święta za Motocyklistów
18:00 Śp. Andrzej Żołęski ? 1 rocz. śm.
18:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty z okazji 20 rocznicy urodzin oraz szczęśliwie zdanej matury
18:00 Śp. Henryk Piwowarczyk ? 30 dzień po śmierci
19:00 Modlitwa dla maturzystów
Niedziela
05.05.2019
J 21,1-19
07:00 Śp. Sylwester Otłowski ? 10 rocz. śm.
08:30 Śp. Stanisław Gałczyk ? we wspomnienie imienin; Stanisław i Stanisława(k) Wierzchniccy; Anna Kozłowska  
08:30 O błogosławieństwo i miłość Matki Bożej w życiu prywatnym i zawodowym dla Piotra  z okazji 34 rocznicy urodzin
10:00 Śp. Antoni czajkowski ? 12 rocz. śm., rodzice, dziadkowie; Wiktoria Czajkowski ? 1 rocz. śm. oraz rodzice i dziadkowie
10:00 Śp. Andrzej Huszcza
11:30 W intencji dzieci i dziecięcego Kółka Różańcowego, aby wiernie trwały przy Matce Bożej
11:30 Śp. Prakseda Wiśniewska ? 10 rocz. śm.; Alfons Wiśniewski i zmarli z rodziny
13:00 Śp. Irena Lucewicz ? 6 rocz. śm. oraz Jadwiga i Fabian Chondzyńscy
13:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kacpra, jego rodziców i rodziców chrzestnych oraz całej rodziny
18:00 Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Maria, Ryszard ? Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy; Bernard Janowicz ? 7 rocz. śm. 
Intencje mszalne (29.04-5.05.2019)

Dodaj komentarz