Święta Boża Rodzicielko
i Matko Dobrej Rady!

Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi w Betlejemski Żłóbek, że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy Skarb Narodu (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 1956 r.).

Duchowa adopcja dziecka jest formą chrześcijańskiej pomocy Nienarodzonemu, którego życie jest zagrożone aborcją

Praktyka modlitwy o uratowanie życia dziecka poczętego, o jego szczęśliwe narodzenie, zdrowie, rozwój oraz właściwe wychowanie jest odpowiedzią na objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zakorzeniona w naszym kraju od roku 1987 staje się także szansą na to, aby wypełnić Jasnogórskie Śluby Narodu.

Duchowa adopcja trwa przez 9 miesięcy i polega na odmawianiu ? każdego dnia ? jednej tajemnicy Różańca świętego (dziesiątek Różańca) oraz krótkiej modlitwy. Przyrzeczenie może ponadto obejmować dodatkowe praktyki (np. Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, lektura Pisma Świętego, pomoc potrzebującym, modlitwy, umartwienia).

Każdorazowe przyrzeczenie duchowej adopcji dotyczy tylko jednego Dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu. Takiego zobowiązania może podjąć się każdy. Przyrzeczenie modlitwy za Nienarodzone Dziecko można składać wielokrotnie, jednak nie prywatnie i pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań (zob. Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze).

Przyrzeczenia Duchowej adopcji dziecka poczętego
składane są w katedrze elbląskiej raz w roku –
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
podczas Mszy św. o godz. 18:00.

  • Najbliższe spotkanie:
    poniedziałek, 4 kwietnia 2016 r. na Mszy św. o godz. 18:00.
  • Deklaracje duchowej adopcji zostały dołączone do Biuletynu parafialnego – Niedziela, 3 kwietnia 2016 r.

drukuj deklarację

DUCHOWA ADOPCJA 2016
Tagi:                    

Dodaj komentarz