Liturgia ingresu biskupa do katedry jest bardzo bogata w symbolikę. Sam zwyczaj ingresu, czyli przyjęcia biskupa diecezjalnego w jego kościele katedralnym, wywodzi się z tradycji prawa rzymskiego. Zgodnie z jego zasadami wejście do budowli oznaczało objęcie jej w posiadanie i uzyskanie możliwości do zarządzania budynkiem. Obejmujący urząd był przedstawiany ludowi oraz przedkładał swój plan działania na funkcji, jaką miał odtąd piastować. Ten zwyczaj obecny jest w Kościele także dziś.

W dniu ingresu biskup uroczyście rozpoczyna pełnienie swojej posługi głoszenia Słowa Bożego – funkcja nauczania, sprawowania liturgii – funkcja uświę­cania oraz prowadzenia powierzonych jego pieczy wiernych do zbawienia, czyli pasterzowanie. Nowy rządca diecezji zostaje najpierw przedstawiony swoim wiernym jako prawowity biskup mianowany przez Ojca Świętego. Nuncjusz Apostolski odczytuje następnie bullę nominacyjną, w imieniu Papieża wręcza biskupowi pastorał – symbol posługi i władzy pasterskiej, a następnie prosi, aby ten zajął miejsca na biskupim tronie – katedrze.

Katedra początkowo oznaczała krzesło zarezerwowane wyłącznie dla miejscowego biskupa. Było ono nierozerwalnie związane z głównym kościołem diecezji i symbolizowało trwałość i stałość nauczanej wiary. Z czasem jednak określenie katedra przeniosło się również na kościół, w którym tron ten się znajdował. Katedra jako miejsce, z którego biskup diecezjalny przewodniczy liturgii, jest symbolem jedności wiernych ze swoim pasterzem.

Katedra, na której obecnie zasiada Bp dr Jacek Jezierski, Biskup Elbląski została wykonana w roku 1999 z okazji wizyty w Elblągu Ojca świętego Jana Pawła II.

Źródło: A. Strzępka, Czym jest ingres biskupa do katedry ? z ks. kan. M. Stasiakiem, ceremoniarzem archidiecezji lubelskiej, rozmawia A. Strzępka, w: Niedziela (edycja lubelska), nr 42/2011.

INGRES BISKUPA
Tagi:        

Dodaj komentarz